Design for Non-designer

แนะนำ 9 เว็บไซต์และเครื่องมือออกแบบ ตัวช่วยสำหรับ non-designer ไม่ต้องเป็นดีไซน์เนอร์ ก็ทำงานออกมาสวยเป๊ะได้!

แต่ แต่ แต่ ถ้าคุณไม่ใช่ดีไซน์เนอร์ แต่อยากจะลองลงมือวาง Artwork ทำการ์ดวันเกิดคุณพ่อ ทำรูปบอกรักคุณแม่ในไลน์ หรือออกแบบการ์ดวาเลนไทน์ให้แฟนล่ะ จะทำยังไง?

Read More