conversion rate optimization

5 เทคนิคเพิ่ม Conversion Rate บนเว็บให้สูงขึ้น ด้วยหลักการออกแบบง่ายๆ

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ได้มีโอกาสไปพูดที่งาน WordCamp Bangkok 2017 ในหัวข้อ "Designing WordPress Websites That Convert" ที่ได้ส้มหล่นมาเป็น Speaker ก็เพราะทางผู้จัดงาน WordCamp Bangkok เห็นว่าหัวข้อในงาน ยังขาดเรื่องเบาๆ อย่างเรื่องดีไซน์ไป ก็เลยมาชวนให้หาเรื่องไปพูดที่งานนี้ บทความนี้จะเป็นการพูดถึงหลักการออกแบบที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่ม Conversion Rate ให้กับเว็บไซต์ ซึ่งจริงๆ แล้ว ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการออกแบบสื่ออื่นๆ เช่น การทำ Facebook Post หรือ Instagram ได้เช่นกัน

Read More