Self Development

แก้นิสัยผัดวันประกันพรุ่งด้วย 3 เทคนิคง่ายๆ

สำหรับมนุษย์ผัดวันประกันพรุ่ง และมนุษย์ last minute (อย่างเราๆ) ที่ใจก็บอกตัวเองว่าอยากจะ Productive แต่ว่าหากไม่ถึง deadline ไม่มีทางที่จะเริ่มแตะงาน กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ต้องเร่งทำกันในช่วงสุดท้าย ในบทความนี้ มี 3 เทคนิค...

Read More
Page 1 Page 2