Blog

3 Skills ชุดใหม่ ที่ Designer ยุคต่อไปต้องมี

หากเราพูดถึงคนที่เป็น Designer หรือนักออกแบบแล้ว เรามักจะนึกถึงคนที่ชิคๆ คูลๆ (น่าจะ) มีรสนิยมดี คือไม่ว่าจะหยิบจับเลือกอะไรก็ดูดีและลงตัวไปเสียหมด ทำให้เราเข้าใจว่าความรู้พื้นฐานเรื่องของความงาม (visualization, aesthetic) และความคิดสร้างสรรค์ (creativity) ถูกผูกให้มาคู่กับคำว่า Designer...

Read More