email

3 เทคนิค จัดการและส่งไฟล์ PDF อย่างมืออาชีพ

สำหรับคนที่ต้องส่งไฟล์ PDF ไม่ว่าจะเป็น Presentation, Credential หรือ Portfolio เป็น PDF ทางอีเมลอยู่เป็นประจำ อาจจะพบปัญหาเรื่องขนาดไฟล์ที่ใหญ่ (โดยเฉพาะ Portfolio ของบรรดาเหล่าดีไซน์เนอร์ทั้งหลาย) จนไม่สามารถแนบไฟล์ไปกับอีเมล หรืออีกฝ่ายไม่สามารถรับอีเมลได้ เพราะอีเมลมีขนาดใหญ่จนเกินไป และก็อย่าลืมว่าทุกวันนี้เราเช็คอีเมลกันจากโทรศัพท์ ซึ่งก็แปลว่าเราคงไม่ได้มีเวลามารอดาวน์โหลดไฟล์เป็นร้อยๆ MB และที่สำคัญคือมันเปลือง data ของผู้รับโดยใช่เหตุ บทความนี้จึงถือกำเนิดขึ้น เพื่อที่แชร์วิธีการในการจัดการไฟล์ PDF และการส่ง PDF ที่ทำให้คุณดูเป็น “มืออาชีพ” ในสายตาผู้รับอย่างแน่นอน

Read More