Entrepreneurship

Character – Talent – Skill แนวคิดก่อนสัมภาษณ์งานเพื่อหาคนที่ใช่มาร่วมทีม

จากประสบการณ์การทำธุรกิจของตัวเองมากว่า 10 ปี ถ้ามีคนมาถามว่า อะไรคือเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดในการทำธุรกิจ? ตอบได้แบบไม่ลังเลเลยว่าคือ “เรื่องคน” ซึ่งก็จะตามมาด้วยวิธีการสัมภาษณ์งานเพื่อให้ได้คนที่ใช่มา Join ทีมกับเรา โดยเฉพาะกับสำหรับคนสาย Technical ที่ถนัดทำงานลงมือทำเอง กับดับและ Mindset...

Read More